Ο OSCAR WILDE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζαφείρινη είναι η θάλασσα κι ο ουρανός ομοιάζει να καίγεται, ως οπάλινος εις τον αγέρα λίθος. ‘Εχουν υψώσει τα πανιά• πρίμος φυσάει αγέρας να πάμε στης ανατολής τις γαλανές τις χώρες. Από την… Continue reading