ΤΑ ΤΑΥ

465-decorated-initial-letter-t-cherubs-mask-q90-831x1069Τάκης, ο τελεστής.

Τάκης, ο τετελεσμένος έρως.

Τάκης, ο τελεσίδικος.

Τάκης, η τελεολογική απόδειξη.

Τάκης, ο τεκτονικός σεισμός μου.

Τάκης, ο ταχύνους συνομιλητής μου.

Τάκης, η συναισθηματική μου ταύτιση.

Τάκης, το τατουάζ στην καρδιά μου.

Τάκης, το δέκατο τάγμα αγγέλων.

Τάκης, το ταίρι μου.

*

Τάκης. Τόσα κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα.

Τάκης, τα γράμματά μου όλα.

Advertisements